SZKOŁA PŁYWANIA SPORT-FIGIELSKI - EGZAMINY NA KARTY PŁYWACKIE
(01.12.2010.)

ORGANIZUJEMY INDYWIDUALNE EGZAMINY NA KARTY PŁYWACKIE I SPECJALNE KARTY PŁYWACKIE.

Image

KARTĘ PŁYWACKĄ może uzyskać osoba, która zda egzamin obejmujący:
  • przepłynięcie w wodzie stojącej 200 m w dowolny sposób i w dowolnym czasie, w tym przynajmniej 50 m na plecach, albo przepłynięcie z prądem wody 400 m w dowolnym czasie i w dowolny sposób, w tym przynajmniej 100 m na plecach,
  • skok do wody z wysokości co najmniej 0,7 m,
  • przepłynięcie pod lustrem wody przynajmniej 5 m w wodzie stojącej lub 15 m z prądem wody - start z wody.

Image

Karta pływacka osoby niepełnoletniej ważna jest po poświadczeniu przez jednego z rodziców lub prawnego opiekuna. Poświadczenie to następuje przez złożenie podpisu na karcie pływackiej.

Image

SPECJALNĄ KARTĘ PŁYWACKĄ, czyli "żółty czepek", może uzyskać osoba pełnoletnia, która przedstawi aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pływania i nurkowania, oraz zda egzamin obejmujący:
  • przepłynięcie w wodzie stojącej 1500 m i wykazanie umiejętności pływania co najmniej dwoma stylami, w tym przepłynięcie minimum 200 m stylem grzbietowym i minimum 200 m kraulem,
  • skok do wody z wysokości co najmniej 0,7 m,
  • przepłynięcie pod lustrem wody 15 m z nurkowaniem na głębokość 3 m - start z wody.

Image

Kartę pływacką i specjalną kartę pływacką ("żółty czepek") bez obowiązku zdawania egzaminu może uzyskać osoba, która ukończyła 12 lat oraz posiada aktualną klasę sportową w pływaniu (wydaje się je na podstawie dokumentu właściwego organu Polskiego Związku Pływackiego) oraz członków WOPR posiadających uprawnienia ratownicze.

Image

EGZAMINY ODBYWAJĄ SIĘ NA PŁYWALNIACH PRZY UL. ROKOSOWSKIEJ 10, PRZY UL. KASPRZAKA 1/3, PRZY UL. ESPERANTO 5, PRZY UL. KSIĘCIA TROJDENA 2C LUB PRZY UL. INFLANCKIEJ 8.

INFORMACJA I ZAPISY
Jeśli chcesz zapisać się na egzamin na kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką ("żółty czepek"), wyślij zapytanie mailem na adres grzegorz.figielski@sport-figielski.pl lub SMS-em na numer 794 38 88 42.

SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ EGZAMINATORA W PLANIE ZAJĘĆ

Image

 
SPORT-FIGIELSKI: NIE UMIESZ PŁYWAĆ? SPRAWIMY, ŻE PŁYWANIE BĘDZIE WKRÓTCE TWOJĄ PASJĄ!
SPORT-Figielski © 2008-2020
Logowanie