NOWY PLAN TRENINGOWY dla mastersów i ratowników
(16.05.2010.)

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, zróżnicowany kalendarz startów oraz preferencje i predyspozycje zawodników SPORT-Figielski wprowadzam indywidualny program treningów.

Plan treningowy będzie miał na celu przygotowanie zawodników do zawodów i będzie on uwzględniał daty startów poszczególnych zawodników. Przygotowanie do startu w zawodach musi przebiegać pod nadzorem trenera. Osoby, które nie wezmą udziału w programie treningowym, nie będą mogły startować w zawodach i reprezentować klubu SPORT-Figielski. Jedynie byli zawodnicy pływania, piłkarze wodni, po uzgodnieniu z trenerem mogą sami przygotowywać się do zawodów.

Image

Każdy zawodnik zgłosi trenerowi osobiście chęć przystąpienia do tego programu. Program będzie obejmował dwa równoległe bloki treningowe.

BLOK PIERWSZY obejmie samodzielne przeprowadzanie treningów, które będą zaplanowane przez trenera indywidualnie dla każdego zawodnika. Zawodnik będzie je realizował w dowolnych godzinach i na dowolnym basenie. Ten blok treningowy będzie miał na celu głównie budowanie wytrzymałości. Trener będzie regularnie przeprowadzał sprawdziany, aby ocenić postępy zawodnika i wprowadzić ewentualne korekty tej części planu treningowego.

W skład BLOKU DRUGIEGO będą wchodziły treningi indywidualne przebiegające pod okiem trenera. Zadaniem tego bloku będzie wyćwiczenie techniki pływania, nawrotów i skoków, a w przypadku ratowników dodatkowo wyćwiczenie techniki specjalistycznych konkurencji ratowniczych. Część treningów dla ratowników będzie odbywała się w grupach kilkuosobowych.

Zajęcia będą obejmowały m.in. filmowanie poszczególnych elementów wykonywanych przez zawodnika - pływanie poszczególnymi stylami, skoki/starty, nawroty w poszczególnych stylach i elementy techniczne konkurencji ratowniczych. Następnie filmy będą analizowane przez trenera wraz z zawodnikiem i porównywane ze wzorcem oraz z poprzednimi filmami zawodnika w celu oceny postępów.

Chcąc umówić się na indywidualny trening, sprawdź dostępność trenera w PLANIE ZAJĘĆ, a następnie uzgodnij termin treningu.

Image
 
SPORT-FIGIELSKI: NIE UMIESZ PŁYWAĆ? SPRAWIMY, ŻE PŁYWANIE BĘDZIE WKRÓTCE TWOJĄ PASJĄ!
SPORT-Figielski © 2008-2020
Logowanie