1.

lp

Imię nazwisko

pesel

50 m holowanie manekina

100 m ratowanie w płetwach

100 m kombinacja

100 m  super ratownik

lina

serc

sztafety

4x25

hol. manekin

4x25

zmienna

1

Olga Charzewska

91100206902

nie

1.05,11

1.33,87

1.33,99

0.40,11

tak

1.50,11

1.00,21

2

Anna Bartczak

91060611444

0.44,57

1.11,22

nie

1.40,87

nie

tak

1.50,11

1.00,21

3

Marta Szymczak

92051503861

0.48,24

1.11,31

nie

1.42,11

nie

tak

1.50,11

1.00,21

4

Olga Krysiak

91060710006

0.48,37

1.13,54

1.38,44

1.45,87

0.40,11

tak

1.50,11

1.00,21

5

Alicja Michalak

93070608542

0.47,56

1.15,54

1.41,23

1.37,76

nie

nie

1.58,24

1.09.65

6

Katarzyna Dębska

91052811780

0.47,23

1.15,98

1,43,87

1.48,87

nie

nie

1.58,24

1.09.65

7

Olga Małkowska

95

0.50,76

1.25,00

1.47,12

1.59,21

0.51,32

nie

-

-

8

Gryczka Ewelina

91

0.47,98

1.18,87

1.42,32

1.54,76

0.51,32

nie

1.58,24

1.09.65

9

Anna Mierzejewska

92

0.50,11

1.19,76

1.44,24

1.56,97

tak

nie

1.58,24

1.09.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Marcin Niwiński

91

0.35,90

nie

1.13,50

1.22,00

nie

nie

1.29.21

0.50,32

2

Jacek Flis

91031314152

0.38,34

1.02.43

1.24,90

nie

nie

nie

1.29.21

0.50,32

3

Michał Liberadzki

92112100974

0.35,29

1.01,43

1.25,00

nie

nie

nie

1.29.21

0.50,32

4

Patryk Sobieraj

91111600638

0.37,85

1.00.00

1.27,62

nie

nie

nie

1.29.21

0.50,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Eugeniusz Gapski

 

O

P

I

E

K

U

N

 

 

Bernard Motylewski

76101407972

O

P

I

E

K

U

N